Rekrutacja

Sukces większości firm w dzisiejszym świecie biznesu zależy bardziej od zasobów ludzkich niż aktywów materialnych czy finansowych. Budynki, sprzęt, urządzenia czy technologie możesz zakupić. Jednak bez odpowiednich ludzi na odpowiednich stanowiskach żadna firma czy organizacja nie może osiągnąć wyjątkowych wyników.

Skuteczne zatrudnianie i zatrzymywanie personelu to dwa czynniki wpływające na powodzenie organizacji w przyszłości. W ramach prowadzonych przez nas projektów zapewniamy profesjonalną rekrutację Pracowników. Kandydaci dobierani są w oparciu o kryteria ustalone z Klientem.

Co zyskujesz współpracując z nami?

 • Gwarancję zatrudnienia pracownika o pożądanym profilu
 • Szybkość zatrudnienia pracownika o pożądanym profilu
 • Możliwość wyboru spośród Kandydatów o najwyższej jakości
 • Redukcje błędu rekrutacyjnego do minimum
 • Oszczędność czasu
 • Oszczędności finansowe

Przykładowy Przebieg Procesu Rekrutacji

 • Analiza baz danych Zbieranie informacji z rynku
 • Wywiady telefoniczne
 • Trzyetapowy przebieg rozmów kwalifikacyjnych
 • Zebranie referencji
 • Narzędzia wspomagające rekrutację np. testy
 • Wybór 3 kandydatów na stanowisko
 • Przedstawienie wybranych kandydatów do akceptacji Klienta
 • Decyzja rekrutacyjna

Proces rekrutacji prowadzimy w oparciu o Opis Stanowiska oraz Profil Kandydata wykorzystując nowoczesne metody w tym wywiad zawodowy, wywiad kompetencyjny oraz wywiad motywacyjny.

Perspektywa Skutecznego Działania…

© Perspektywa 2018 – Szkolenia&Doradztwo&Coaching
Obsługa informatyczna EremSYS