Szkolenia dla farmacji

Jeśli poszukujesz Partnera kompetentnego, doświadczonego, skutecznego i elastycznego, który dopasuje się do Twoich potrzeb, a także Twoich możliwości, to dobrze trafiłeś.

Istniejemy od 2005 r. Wspieramy naszych Klientów w wyznaczaniu i realizowaniu nowych standardów, prowadzących do podniesienia konkurencyjności na Rynku Polskim oraz Rynku Unii Europejskiej. Naszą pasją jest nowoczesne uczenie skutecznego działania nastawionego na realizację celów biznesowych. Rozwijamy kompetencje zawodowe przy zachowaniu pełnego życzliwości spojrzenia na sprawy kontaktów międzyludzkich. Nasze długoletnie doświadczenia, to zrealizowane projekty szkoleniowe skierowane do małych grup wielkich organizacji, małych grup małych organizacji oraz wielkich projektów dla kilku tysięcy uczestników.

Co zyskujesz podejmując decyzje o współpracy z nami w zakresie Szkoleń?

 • Dostęp do najwyższej jakości know – how
 • Indywidualny rozwój kompetencji ułatwiający osiąganie celów biznesowych oraz osobistych Twoich Pracowników
 • Rozwój kompetencji całego zespołu pozwalający na przekraczanie barier i podejmowanie wyzwań na zmieniającym się rynku
 • Integrację Pracowników wokół misji i wizji Twojej Firmy
 • Integrację Pracowników wokół projektów i zadań Twojej Firmy
 • Partnerstwo i współpracę całej kadry
 • Elastyczność w podejmowaniu decyzji i działań aby osiągnąć zamierzone cele

Sukces większości firm w dzisiejszym świecie biznesu zależy bardziej od zasobów ludzkich niż aktywów materialnych czy finansowych. Sukces większości firm w dzisiejszym świecie biznesu zależy od indywidualnych kompetencji Twoich pracowników oraz od kompetencji Twojego całego zespołu…

Teraz Twój ruch…

SZKOLENIA DLA APTEK I SIECI APTECZNYCH

Lista przykładowych szkoleń (kliknij na szkolenie aby zobaczyć szczegóły):

Proponowane szkolenia nie tylko dostarcza wiedzę teoretyczną, ale wykorzystuje doświadczenie i umiejętności uczestników. Szkolący się pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego i efekty szkolenia będą mogli niezwłocznie zaimplementować w pracy. Mogą w warunkach treningu przećwiczyć sytuacje, które mieli lub których się spodziewają. Praca będzie ich naturalnym polem do ćwiczenia i rozwijania umiejętności, które zostały im zaproponowane na warsztatach. 

Cele szkolenia:

 • poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z pacjentem w oparciu o sprawdzone techniki komunikacyjne.
 • zdobycie umiejętności prowadzenia efektywnej rozmowy handlowej w celu zwiększenia efektywności sprzedażowej.
 • przyswojenie umiejętności odkrywania  potrzeb pacjentów stanowiącej podstawę dla  długofalowych relacji.
 • określenie własnego styl komunikowania się z pacjentem, z jego pozytywnymi negatywnymi następstwami w celu zwiększenia własnej skuteczności jako doradcy w procesie leczenia.

Założenia Programowe: 

 1. Jak sprostać oczekiwaniom pacjentów w aptece?
 2. Klient, czy potrzebujący pomocy pacjent?
 3. Pacjent  – co możemy mu zaoferować?
 4. Skuteczna rekomendacja – skuteczna sprzedaż.
 5. Zapotrzebowanie na poradę.
 6. Zaciekawienie pacjenta zaproszeniem do dyskusji.
 7. Zalecenie wstępne.
 8. Jakie informacje i dlaczego warto zebrać przed  przedstawieniem argumentów.
 9. Jak skutecznie przekazywać wiele informacji?
 10. Wątpliwości pacjenta – skuteczna reakcja.
 11. Umiejętność dostrojenia się do stylu komunikacji pacjenta.

Zapytaj o szczegółowy program szkolenia: tomek@perspektywa.info.pl

Proponowane szkolenia nie tylko dostarcza wiedzę teoretyczną, ale wykorzystuje doświadczenie i umiejętności uczestników. Szkolący się pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego i efekty szkolenia będą mogli niezwłocznie zaimplementować w pracy. Mogą w warunkach treningu przećwiczyć sytuacje, które mieli lub których się spodziewają. Praca będzie ich naturalnym polem do ćwiczenia i rozwijania umiejętności, które zostały im zaproponowane na warsztatach. 

Cele szkolenia:

 • poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania biznesem w świetle nowej ustawy.
 • zdobycie umiejętności prowadzenia efektywnej rozmowy handlowej z przedstawicielami farmaceutycznymi w celu zwiększenia efektywności
 • przyswojenie umiejętności odkrywania  potrzeb pacjentów stanowiącej podstawę dla  długofalowych relacji
 • skuteczne zarządzanie personelem w Aptece 

Założenia Programowe: 

 1. Biznes plan Apteki/sieci
 2. Kalkulacja ekonomiczna działań
 3. Nowa ustawa refundacyjna – wpływ na aptekę
 4. Marketing Apteki w świetle nowej ustawy
 5. Negocjacje z firmą farmaceutyczną
 6. Delegowanie, motywowanie, rozliczanie 

Zapytaj o szczegółowy program szkolenia: tomek@perspektywa.info.pl

SZKOLENIA DLA FIRM

Przygotowanie szkolenia rozpoczynamy od wnikliwej analizy Państwa potrzeb i oczekiwań. Program szkolenia tworzony jest każdorazowo z uwzględnieniem sytuacji na rynku, specyficznych uwarunkowań branży oraz Państwa firmy (struktury organizacyjnej, planów rozwoju, sytuacji w zespole).

W zależności od potrzeb przeprowadzamy rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie szkolenia, z klientami, przedstawicielami szkolonej grupy. Naszym celem jest przekazanie wiedzy, praca nad postawą a przede wszystkim rozwój kompetencji niezbędnych w konkretnych sytuacjach zawodowych.

Szkolenia dla Managerów

– Wpływ managera na efektywność zespołu oraz panujące w nim relacje
– Tożsamość managera, autorytet managera – a efektywność zespołu
– Rola zarządzania przez cele w kierowaniu zespołem
– Planowanie i wyznaczanie celów w oparciu o strategię firmy
– Zadania – ustalanie priorytetów. Elementy Zarządzania Projektem
– Prowadzenie zebrań Zespołu
– Rozwój indywidualnych kompetencji społecznych wykorzystywanych w zespole
– Asertywność jako klucz do opartej na zdrowych zasadach współpracy z podwładnym

– Mechanizmy motywacyjne dorosłych
– Motywacyjna funkcja celu lub precyzyjnie określonego zadania
– Planowanie i wyznaczanie celów w oparciu o strategię firmy
– Pozafinansowe sposoby motywowania możliwe do zastosowania w firmie
– Efektywne delegowanie zadań
– Egzekwowanie i rozliczanie z zadań
– Rozliczanie z zadań pracowników o silnych indywidualnościach
– Motywacja i automotywacja
– Rozwój indywidualnych kompetencji społecznych wykorzystywanych w zespole
– Różne formy komunikacji a motywacja
– Udzielanie informacji zwrotnej
– Mechanizmy psychologiczne wpływające na motywację

– Czym jest coaching
– Kiedy szkolić a kiedy prowadzić coaching
– Coaching w relacji szef- podwładny
– Poprawne tworzenie CELU oraz planów wdrożenia i realizacji
– Elementy techniki „Time Line”
– Zasady skutecznego coachingu
– Style prowadzenia coachingu
– Struktura coachingu
– Kontakt i budowanie atmosfery coachingu
– Zasady uczenia się dorosłych
– Wybrane techniki I narzędzia coachingowe

– Style przywódcze
– Przywództwo sytuacyjne
– Rola przywódcy w zespole
– Zasady działania skutecznego przywódcy
– Inteligencja emocjonalna przywódcy

– Zarządzanie własnym terytorium
– Wskaźniki stosowane w zarządzaniu
– Umiejętność wyznaczania celów i priorytetów
– Biznes plan mojego terytorium
– Dobór klientów do listy targetowej
– Myślenie projektowe w planowaniu działań
– Środki aktywizacji promocji
– Rola Przedstawiciela handlowego w promocji bezpośredniej

– Psychologia zmian w organizacji
– Inicjowanie zmian w organizacji
– Planowanie zmian w organizacji
– Zachowania pracowników wobec procesu zmian
– Wdrażanie zmian w organizacji
– Psychologiczne aspekty budowania przywództwa w procesie zmian
– Angażowanie pracowników w zmiany
– Konflikt jako stały element zmiany w organizacji

– Przygotowanie do oceny pracowników
– Komunikacja w kontekście rozmowy oceniającej
– Cele i struktura rozmowy oceniającej
– Podstawowe zagadnienia z zakresu Psychologii zachowań człowieka
– Wykorzystanie oceny pracowników do zarządzania zasobami ludzkimi

– Poznanie podstawowych pojęć
– Otoczenie projektu
– Poznanie pełnionych ról w projekcie
– Poznanie etapów prowadzenia projektów- wstęp
– Definiowanie
– Planowanie
– Realizacja
– Zarządzanie ryzykiem- planowanie i realizacja
– Kompetencje managerskie- kierowanie i budowanie zespołów

Szkolenia dla Przedstawicieli i Pracowników

Lista przykładowych szkoleń (kliknij na szkolenie aby zobaczyć szczegóły):

Więcej informacji Tomasz Tynderenda

e: tomek@perspektywa.info.pl

t: +48 697 714 732

Więcej informacji Tomasz Tynderenda

e: tomek@perspektywa.info.pl

t: +48 697 714 732

– Charakterystyka rynku farmaceutycznego w 2010r.
– Apteka jako element systemu (producent, hurtownia, apteka, pacjent)
– Funkcjonowanie apteki jako przedsiębiorstwa
– Podstawowe pojęcia (marża, narzut, limit itd.…)
– Biznes plan apteki
– Ceny leków- zasady refundacji
– Oczekiwania farmaceutów wobec wizyty Przedstawiciela – prezentacja badań marketingowych
– Ścieżki cenowe promowanych leków
– Zarządzanie rabatem- budowanie przekazu do osoby decyzyjnej
– Standard wizyty z osobą decyzyjną
– Potrzeby farmaceutów zza pierwszego stołu
– Struktura rozmowy z farmaceutami zza pierwszego stołu

Więcej informacji Tomasz Tynderenda

e: tomek@perspektywa.info.pl

t: +48 697 714 732

Więcej informacji Tomasz Tynderenda

e: tomek@perspektywa.info.pl

t: +48 697 714 732

– Czym są negocjacje
– Rodzaje negocjacji
– Komunikowanie się w negocjacjach
– Przygotowanie do negocjacji
– Prowadzenie negocjacji
– Wybrane techniki stosowane w negocjacjach
– Umiejętność prowadzenia negocjacji a osobowość negocjatora
– Konflikt, taktyki, manipulacje – sposoby przeciwdziałania
– Gdy negocjacje się zamykają – impas
– Zamykanie negocjacji i sposoby egzekwowania postanowień Porozumienia

Więcej informacji Tomasz Tynderenda

e: tomek@perspektywa.info.pl

t: +48 697 714 732

– Komunikacja a sztuka prezentacji
– Psychologiczne zasady przyswajania informacji przez odbiorców prezentacji
– Przygotowanie do prezentacji, planowanie prezentacji
– Struktura prezentacji
– Kontakt ze słuchaczami, dynamika prezentacji
– Sytuacje nietypowe – radzenie sobie z „trudnymi” sytuacjami i uczestnikami
– Struktury językowe w prezentacji
– Wykorzystanie środków wspomagających do zwiększenia efektywności prezentacji
– Indywidualność prezentera – inwentaryzacja własnych zasobów i słabych punktów

– Definicja Merchandisingu, jego rola i narzędzia
– Zadania Merchandisingu – psychologia i natura ludzka
– Czynniki determinujące decyzje Merchandisingowe
– Elementy składowe Merchandisingu
– Wybór sposobu ekspozycji produktów
– Eksponowanie produktów (display)
– Rodzaje, zasady i funkcje ekspozycji
– Umieszczanie produktów na półkach w aptece w aspekcie przepisów grupowania leków
– Alokacja przestrzeni wystawowej półki pomiędzy poszczególne produkty w aptece
– Użycie materiałów promocyjnych POS i POP oraz innych instrumentów promocji w aptece

– Istota konfliktu
– Czynniki generujące konflikt
– Rodzaje konfliktów
– Kiedy potrzebna jest asertywność i jaką pełni funkcję
– Podstawowe techniki asertywne
– Komunikacja asertywna
– Umiejętność asertywnej negocjacji we współpracy z klientem
– Indywidualne zachowania – asertywna postawa
– Komunikacja asertywna w trudnych sytuacjach zawodowych

– Podstawy skutecznej komunikacji
– Zasady i struktura komunikatów
– Komunikacja Werbalna i Niewerbalna – Fakty i Mity
– Rozwinięcie skutecznych elementów komunikacji
– Komunikacja a Typy Osobowości
– Mój Styl Osobowości
– Rozpoznanie Stylu Osobowości Klienta
– Dostrojenie do Stylu Osobowości Klienta
– Budowanie komunikatów dopasowanych do konkretnego typu osobowości
– Spójność – rola własnych emocji
– Dostrojenie do typu komunikacyjnego klienta

– Wpływ komunikacji na przebieg i rezultat kontaktu z klientem
– Rozpoznawanie potrzeb klienta
– Jak przeprowadzić efektywną rozmowę z klientem
– Wywieranie wpływu
– Zasady obowiązujące na obecnym rynku ważne we współpracy z klientami
– Świadome zarządzanie portfelem klientów jako niezbędny warunek skutecznej sprzedaży na konkurencyjnym rynku
– Pozyskiwanie nowych klientów – pierwszy kontakt
– Budowanie trwałych relacji z klientem

– Jak sprostać oczekiwaniom klientów w obecnej sytuacji
– Nowy kontekst komunikacyjny
– Oczekiwania Lekarzy od Przedstawiciela Medycznego w obecnym czasie
– Efektywność wizyty – Co osłabia nasz Przekaz Promocyjny
– Codzienna rzeczywistość wytworzona przez pacjentów, klientów i konkurencję
– Nowoczesny model wizyty promocyjno – sprzedażowej
– Nowoczesne Techniki Komunikacyjne
– Alternatywne formy dotarcia do lekarza
– Wizyta Jednominutowa- wizyta w ograniczonym czasie lub nietypowym miejscu
– Struktura wizyty jednominutowej
– IBS – Initial Benefit Statemant- sprawdzona technika na wizytę Jednominutową
– Rozmowa telefoniczna
– Sms- narzędzie kontaktu z lekarzem
– E-mail

Więcej informacji Tomasz Tynderenda

e: tomek@perspektywa.info.pl

t: +48 697 714 732

– Ramy zarządzania czasem
– Wpływanie na efektywność zarządzania czasem
– Określanie celów
– Zarządzanie sobą w czasie przez cele
– Planowanie jako podstawowe działanie w wyznaczaniu kierunku rozwoju
– Określanie priorytetów
– Działanie zgodne z priorytetami
– Narzędzia efektywnego zarządzania czasem
– Radzenie sobie z przeciążeniem pracą
– Zarządzanie sobą w czasie przez motywację

– Wstęp (Przeglądu rynku farmaceutycznego, orientacja marketingowa na rynku farmaceutycznym, elementy rynku farmaceutycznego, zarządzanie marketingowe na rynku farmaceutycznym, uwarunkowania wpływające na działania marketingowe na rynku farmaceutycznym)
– Produkt (definicje, klasyfikacje, klasy, dawka, wielkość opakowania, nazwa, cykl życia, zarządzanie portfelem produktów)
– Konkurencja w oparciu o wskazania terapeutyczne i zalecenia
– Dystrybucja (obrót hurtowy, pozycja i funkcje hurtowni)
– Apteka jako element systemu Producent – Hurtownik – Apteka – Pacjent
– Mój lek w aptece – ważkość i sposoby pomiaru
– Lista refundacyjna – obowiązujące zasady
– Efektywne kształtowanie polityki cenowej: rabat, jako forma współpracy z apteką (cena dla pacjenta vs. zysk farmaceuty)
– Ludzie: grupy docelowe, targeting, częstotliwość wizyt)
– Wybrane zagadnienie z „Prawa farmaceutycznego”
– Kodeks etyki marketingowej
– Reklama
– Sprzedaż osobista
– Promocja bezpośrednia
– Promocja sprzedaży
– Public Relations

– Oczekiwania klientów w roku 2017
– Standardy profesjonalnej obsługi klienta przez telefon
– Najważniejsze umiejętności w rozmowie telefonicznej
– Czym jest telemarketing- obszary i rodzaje telemarketingu
– Kanały informacji w rozmowie bezpośredniej i telefonicznej
– Profesjonalna życzliwość przez telefon
– Standaryzacja rozmów telefonicznych
– Jakość mówienia w rozmowie przez telefon
– Interaktywne słuchanie- kluczowa umiejętność telemarketera
– Struktura rozmowy telefonicznej
– Etapy proaktywnej rozmowy telefonicznej
– Rozmowa telefoniczna przychodząca
– Analiza potrzeb klienta
– Propozycja rozwiązania
– Najczęściej popełniane błędy w rozmowie przez telefon
– Zakazane zwroty
– Radzenie sobie z obiekcjami rozmówcy
– Pożegnanie – ostatnie dobre wrażenie

INNE SZKOLENIA

Posiadamy międzynarodową akredytację szkolenia Insights Discovery. Model Insights Discovery™ zakłada, że każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny, ma własny styl działania, indywidualne potrzeby i oczekiwania. Różnice w tym zakresie stanowią ogromną siłę organizacji.

Przed szkoleniem proponujemy wykonanie profilu indywidualnego. Profil Indywidualny Insights Discovery™ jest narzędziem wspomagającym rozwój indywidualny pracownika oraz całego zespołu. Dokument wraz ze szkoleniem jest doskonałym wsparciem dla ludzi w pogłębianiu wiedzy na temat samych siebie, swojego stylu działania i jego wpływu na relacje z innymi osobami w środowisku pracy. Jednocześnie Profil wskazuje kierunki rozwoju osobistego, pomagając zwiększyć efektywność działań zarówno na gruncie prywatnym jak i zawodowym.’

Proponujemy innowacyjną usługę, ze względu na jej unikalny charakter szczegółowych informacji udziela  Tomasz Tynderenda:

e: tomek@perspektywa.info.pl

t: +48 697 714 732

SZKOLENIA DLA LEKARZY

Lista przykładowych szkoleń (kliknij na szkolenie aby zobaczyć szczegóły):

– Znaczenie komunikacji Interpersonalnej.
– Skuteczność Komunikacji Interpersonalnej.
– Skuteczna Komunikacja Lekarz – Pacjent.
– ,,Zasada CARE’’ – potrzeby Pacjentów w Komunikacji z Lekarzem.
– ,,Style Reakcji w Sytuacjach Konfliktowych’’ – diagnoza oraz autodiagnoza.
– ,,Trudny Pacjent’’ – analiza przypadków.
– Asertywność w komunikacji z Trudnym Pacjentem.
– Asertywne Techniki radzenia sobie z Trudnym Pacjentem.

Więcej informacji Tomasz Tynderenda

e: tomek@perspektywa.info.pl

t: +48 697 714 732

Aby korzystanie z naszych usług było dla Państwa jak najbardziej komfortowe, poza przeprowadzaniem szkoleń oraz projektów proponujemy także ich kompleksową obsługę – wybór i rezerwację hoteli, organizację dojazdu, wieczorne imprezy towarzyszące.

Perspektywa Skutecznego Działania

© Perspektywa 2018 – Szkolenia&Doradztwo&Coaching
Obsługa informatyczna EremSYS